Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałwoej wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR