Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

POTRZEBY RÓŻNE

Przeznaczenie kredytu:

Dowolny cel

Kto może uzyskać kredyt?

Każda osoba mająca zdolność kredytową

Wysokość kredytu:

  • Minimalna kwota kredytu to 1 000,00 zł
  • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 50 000,00 zł

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Okres kredytowania wynosi do 72 miesięcy

Spłata kredytu i odsetek:

spłata kredytu i odsetek dokonywana jest miesięcznie

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt oprocentowany jest Wibor 3M + 3,2p.p. marży

Prowizja:

od przyznanego kredytu wynosi 2%

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt, oraz dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodu. 

 

 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE 

 

 

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR