Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Hasła jednorazowe

Ważne!!!


od dnia 05.05.2019 r. autoryzacja przelewów jednorazowych odbywać się będzie poprzez hasła sms - hasła jednorazowe wygasają

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR