Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Hajnówce zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 12 w sali konferencyjnej Banku odbędzie się :

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR