Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Smart wypłata w bankomacie

Informujemy, iż wprowadziliśmy do oferty nową funkcjonalność w zakresie wypłat w bankomacie - Sm@rt wypłatę. Sm@rt wypłata to bardzo wygodna funkcja, dająca możliwość realizacji transakcji bez użycia karty w bankomacie.

Funkcję Sm@rt wypłaty można wykorzystać w następujących sytuacjach:

- wypłata bez karty poprzez kod z bankowości elektronicznej (Internet Banking lub Mobilny Internet Banking),
- z bankowości internetowej jako „elektroniczny czek” przekazany innej osobie przez SMS,
- wypłata bez karty gdy karta zostanie zagubiona lub zablokowana lub gdy nie mamy przy sobie karty.

Osoba pobierająca gotówkę sposobem Sm@rt wypłaty nie otrzymuje żadnych informacji o rachunku, posiadanych środkach czy danych osobowych zlecającego. Stąd funkcja umożliwia realizację wypłat np. dla:
- współmałżonka nie posiadającego pełnomocnictwa do rachunku lub karty do rachunku,
- dziecka, jeżeli chcemy dziecku przekazać gotówkę,
- pracownika (np. zaliczki),
- innej osoby, której chcemy dokonać wypłaty w gotówce (np. kontrahentom, wykonawcom usługi).

 

 

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
sprzedaż, sprzedam, działka na sprzedaż