Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

 Statystyka wskaźników dostępności i efektywności interfejsu

  API PSD2 Bankowość internetowa

Raportowany

kwartał

Dostępność

%

Niedostępność

%

Dostępność

%

Niedostępność

%

14.09.2019 - 13.12.2019 99,91 0,09 98,75 1,25
14.12.2019 - 13.03.2020 100,00 0,00 99,62 0,38

 

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR