Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów, których sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.

Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów. Zawieszenie rat dotyczy kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowych na okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, liczba rat może ulec zmianie.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?
Opcja zawieszenia spłaty raty kapitałowej (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty raty kapitałowej. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty raty kapitałowej?
Wnioski o zawieszenie spłaty raty kapitałowej można składać za pośrednictwem:

  • adresu e-mail: centrala@bshajnowka.pl
  • w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Hajnówce

Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?
Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne,

 

Co oznacza zapis we Wniosku o wakacje kredytowe: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?
Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie.
 

wniosek o odroczenie rat kapitałowych

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR