Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Hajnówce

Zarząd Banku Spółdzielczego w Hajnówce zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust.1 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1100  w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 14 w sali konferencyjnej Zajazdu Wrota Lasu odbędzie się Zebranie Przedstawicieli. Porządek obrad z załączniku.

 

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR