Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Oferty prosimy składać na załączonym druku, drogą pocztową (na adres: Bank Spółdzielczy w Hajnówce,  ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka), bądź osobiście w centrali Banku lub w Oddziale w Orli.

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
sprzedaż, sprzedam, działka na sprzedaż