Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

RADA NADZORCZA

Kojło Sergiusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Osipiuk Włodzimierz  - Zastępca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej

Zienkiewicz Zinaida  - Sekretarz Rady Nadzorczej

Karpiuk Jan - Członek Rady Nadzorczej

Aleksiejuk Wila - Członek Rady Nadzorczej

Greczan Zenaida - Członek Rady Nadzorczej

Moroz Michał  - Członek Rady Nadzorczej

Borona Grzegorz - Członek Rady Nadzorczej

Bilkiewicz Walentyna  - Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Markiewicz Nadzieja – Prezes Zarządu

Golonko Joanna - Członek Zarządu

Bugwin  Elżbieta – Członek Zarządu

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR