Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE

rodzaj przelewu placówka Banku system bankowości internetowej
Przelew wewnętrzny
na rachunek w Banku w godzinach pracy placówki do godz. 1500 
Przelewy międzybankowy wychodzący
ELIXIR1,2 w godzinach pracy placówki do godz. 1500
SORBNET3 do godz. 1400
Przelew przychodzący
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w godzinach pracy placówki do godz. 1500
przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. do godz. 1500
ELIXIR

I sesja do godz. 0900 

II sesja do godz. 1030 

III sesja do godz. 1300

IV sesja do godz. 1330

V sesja do godz. 1500

SORBNET do godz. 1400

 

1 - Przelewy zlecone po godzinie 1500 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek w danym dniu, ale wykonane będą w najbliższym dniu roboczym

2 - Przelewy zlecone w dni robocze po gidzniach granicznych, ale przed godziną 1500, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany najpóźniej w najbliższym dniu roboczym

3 - Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE  

Rodzaj przelewu Data waluty placówka Banku

Przelew wewnętrzny

na rachunek w Bnaku D do godz. 1500

Przelew wychodzący

przekaz w trybie standardowym:

SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR

pozostałe polecenia wypłaty

 

D + 1

D + 2

 

do godz. 1500

do godz. 1500

przekazy w rybie przyspieszonym D + 1 do godz. 1500
przekazy w trybie pilnym do godz. 1200

Przelew przychodzący

na rachunek w Banku  D do godz. 1500

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR