Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

ZGŁASZANIE WYPŁAT GOTÓWKOWYCH

Chcąc zapewnić naszym Klientom szybką i sprawną obsługę kasową - prosimy o zgłaszanie (awizowanie) wypłat gotówkowych w kwocie powyżej:

20 000 PLN z wyprzedzeniem co najmniej na 2 dni robocze wcześniej w Oddziale Banku prowadzącym rachunek.

5 000 USD należy zgłaszać (awizować) z wyprzedzeniem co najmniej na 7 dni wcześniej w Oddziale Bnaku

5 000 EUR należy zgłaszać (awizować) z wyprzedzeniem co najmniej na 5 dni wcześniej w Oddziale Banku

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR