Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

ZASTRZEGANIE KART

 

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady poprzez jeden z podanych niżej sposobów:

- telefonicznie w Contact Center (tel:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),

- telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart(+48 828 828 828),

- telefonicznie w dowolnym centrum VIA,

- osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie  tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

 

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR