Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Oprocentowanie środków pieniężnych dla osób fizycznych

ważne od 01.12.2017 r.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie

stałe

Oprocentowanie

zmienne

Wkłady na książeczkach obiegowych płatne na każde żądanie

-

0,00%

Rachunki oszczędnościowe SKO

-

0,00%

Książeczki mieszkaniowe

-

0,20%

Rachunki Unikonto Oszczędnościowe

do 9 999,99

- 0,40%

od 10 000,00 do 49 999,99

- 0,70%

od 50 000,00 do 99 999,99

- 0,80%

pow. 100 000,00

- 1,00%

Depozyty terminowe (minimalna wpłata 500,00zł): 

                    : 1 miesięczne (zakładana do 30.11.2015r.)

-

0,20%

                    :  2 miesięczne (zakładana do 30.11.2015r.)

-

0,20%

                    :  3 miesięczne (zakładana do 30.11.2015r.)

-

0,25%

                    :  4 miesięczne (zakładana do 30.11.2015r.)

-

0,25%

                    :  6 miesięczne (zakładana do 30.11.2015r.)

-

0,30%

                    : 12 miesięczne (zakładana do 30.11.2015r.)

 

0,35%

: 24 miesięczne

-

0,80%

                                                   : 36 miesięczne

                     -                0,90%

1 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł)

0,50%

-

2 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł)

0,60%

-

3 miesięczna “Kusząca Lokata”(minimalna wpłata 500,00zł):

do 100.000zł

0,88%

-

od 100.000zł

0,96%

-

SUPER LOKATA  6 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.):

do 60.000zł.

-

0,84%

od 60.000zł.

-

0,92%

SUPER LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.):

do 60.000zł

-

0,92%

od 60.000zł

-

0,99%

SPÓŁDZIELCZA LOKATA 6 miesięczna (zakładana do 30.09.2008):

do 50.000zł

0,80%

-

od 50.000zł

0,80%

-

SPÓŁDZIELCZA LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.09.2008):

          do 50.000zł

0,80%

 

          od 50.000zł

0,80%

 

UNILOKATA 6 miesięczna (minimalna wpłata 1 000,00zł)

do 20.000zł

0,80%

 

od 20.000zł

0,80%  

INTER “KUSZĄCA” 1 MIESIĘCZNA

0,50%

 

LOKATA STANDARD 6 miesięczna

do 60.000zł

0,60%  

od 60.000zł

0,70%  

LOKATA STANDARD 12 miesięczna

do 60.000zł

0,70%  

od 60.000zł

0,90%  

Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu

½ stopy procentowej środków płatnych na kazde żądanie

 

  

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA  OSÓB FIZYCZNYCH.

Wyszczególnienie

USD

EUR

 

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Środki na rachunkach bieżących osób fizycznych i przedsiębiorstw   0,01%   0,03%

1 miesięczna

0,10%

0,10%

0,10%

0,15%

3 miesięczna

0,10%

0,10%

0,15%

0,15%

6 miesięczna

0,15%

0,15%

0,15%

0,17%

12 miesięczna

0,17%

0,18%

0,17%

0,18%

24 miesięczna

 

0,20%

 

0,19%

36 miesięczna

 

0,20%

 

0,22%

Depozyty terminowe podejmowane przez upływem zadeklarowanego okresu

½ oprocentowania rachunków bieżących w USD

½ oprocentowania rachunków bieżących w EUR

 Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:

  • dla osób fizycznych: 100EUR lub 100USD;

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
koronawirus