Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Oprocentowanie środków pieniężnych dla osób fizycznych

ważne od 18.10.2022 r.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie

stałe

Oprocentowanie

zmienne

Wkłady na książeczkach obiegowych płatne na każde żądanie

-

0,00%

Wkłady na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych

- 0,00%

Rachunki oszczędnościowe SKO

-

0,00%

Rachunki PKZP

- 0,00%

Książeczki mieszkaniowe

-

0,05%

Rachunki Unikonto Oszczędnościowe

do 9 999,99

- 1,70%

od 10 000,00 do 49 999,99

- 1,80%

od 50 000,00 do 99 999,99

- 1,90%

pow. 100 000,00

- 2,00%

1 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł)

2,70%

-

2 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł)

2,75%

-

3 miesięczna “Kusząca Lokata”(minimalna wpłata 500,00zł):

do 100.000zł

2,80%

-

od 100.000zł

2,85%

-

SUPER LOKATA  6 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.):

do 60.000zł.

-

2,00%

od 60.000zł.

-

2,10%

SUPER LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.):

do 60.000zł

-

2,20%

od 60.000zł

-

2,30%

SPÓŁDZIELCZA LOKATA 6 miesięczna (zakładana do 30.09.2008):

do 50.000zł

2,00%

-

od 50.000zł

2,10%

-

SPÓŁDZIELCZA LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.09.2008):

          do 50.000zł

2,20%

 

          od 50.000zł

2,30%

 

UNILOKATA 6 miesięczna (minimalna wpłata 1 000,00zł)

do 20.000zł

3,00%         

 

od 20.000zł

  3,10%  

INTER “KUSZĄCA” 1 MIESIĘCZNA

 2,70%

 

LOKATA STANDARD 6 miesięczna

do 60.000zł

3,00%  

od 60.000zł

3,10%  

LOKATA STANDARD 12 miesięczna

do 60.000zł

3,20%  

od 60.000zł

3,30%  

Lokata na nowe środki

(obowiązuje od 01.09.2022 do 31.10.2022)

6,00%

 

Lokata na nowe środki II

(obowiązuje od 01.11.2022 do 31.12.2022)

 

6.50%

Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu

½ stopy procentowej środków płatnych

na kazde żądanie

  

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA  OSÓB FIZYCZNYCH.

Wyszczególnienie

USD

EUR

 

Oprocentowanie

stałe

Oprocentowanie

zmienne

Oprocentowanie

stałe

Oprocentowanie

zmienne

Środki na rachunkach bieżących

  0,00%   0,00%

LOKATY

1 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

3 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

6 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

12 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

24 miesięczna

 

0,70%

 

0,70%

36 miesięczna

 

0,80%

 

0,80%

Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu

½ oprocentowania rachunków

bieżących w USD

½ oprocentowania rachunków

bieżących w EUR

 Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:

  • dla osób fizycznych: 100EUR lub 100USD;

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR