Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

KREDYT UNIWERSALNY HIPOTECZNY

Przeznaczenie kredytu:

Udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu 

Kto może uzyskać kredyt?

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiada na podstawie oceny Banku zdolność i wiarygodność kredytową. Wiek Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Wysokość kredytu:

Kwota pożyczki nie może być niższa niż 10 000 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpeczenie. 

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

od 1 roku do 15 lat

Spłata kredytu i odsetek:

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy kredytu

Oprocentowanie kredytu:

WIBOR 3M + 4,0 p.p

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE  

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR