Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

BEZPIECZNA GOTÓWKA

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt pzeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Kto może uzyskać kredyt?

Kredyt adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej

Wysokość kredytu:

  • przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy  
  • kwota udzielonego kredytu nie może być niższa niż 500,00 zł i wyższa niż 80 000,00 zł
  • w indywidualnych przypadkach Zarząd BS może podjąć decyzję o udzieleniu wyższego kredytu pod warunkiem, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę zapewniają terminową spłatę kredytu i dokonane zostało zabezpeczenie spłaty kredytu

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy

Spłata kredytu i odsetek:

Spłata kredytu dokonywana jest:

  • miesięcznie - kapitał i odsetki w równych kwotach w całym okresie kredytowania (rata annuitetowa)
  • miesięcznie lub kwartalnie - w równych ratach, każda równa nominalnej kwocie kredytu podzielonej przez liczbe rat, natomiast odsetki w okresach miesięcznych. Odsetki naliczane są od faktycznego stanu zadłuzenia w danym okresie

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt oprocentowany stała stopa procentowa - 9,8%

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE 

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
sprzedaż, sprzedam, działka na sprzedaż