Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW.

ważne od 01.12.2017 r.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Lokaty terminowe

 

 

                        Lokaty 7 dniowe

 

0,20%

                        Lokaty 10 dniowe

 

0,30%

                        Lokaty 20 dniowe

 

0,35%

“Lokata kusząca” 1 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł)

0,50%

 

“Lokata kusząca” 2 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł)

0,60%

 

“Lokata kusząca” 3 miesięczna:                    do 200.000zł

                                                                  od 200.000zł

0,88%

0,96%

 

Lokata terminowa 6 miesięczna:                do 200.000 zł

                                                                 od 200.000 zł

0,60%

0,70%

 

Lokata terminowa 12 miesięczna:             do 200.000 zł

                                                                 od 200.000 zł    

0,70%

0,80%

 

Lokata terminowa 6 miesięczna:              do 200.000zł

   (zakładana do 30.11.2015r.)                   od 200.000zł

 

0,88%

0,96%

Lokata terminowa 12 miesięczna:           do 200.000zł

    (zakładana do 30.11.2015r.)                 od 200.000zł

 

0,98%

1,06%

Lokada weekendowa 3 dniowa

50% stopy OverNight

 

 

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH.

Wyszczególnienie

USD

EUR

 

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Środki na rachunkach bieżących osób fizycznych i przedsiębiorstw   0,01%   0,03%

Lokaty i depozyty

 

 

 

 

1 miesięczna

0,10%

0,10%

0,10%

0,15%

3 miesięczna

0,10%

0,10%

0,15%

0,15%

6 miesięczna

0,15%

0,15%

0,15%

0,17%

12 miesięczna

0,17%

0,18%

0,17%

0,18%

24 miesięczna

 

0,20%

 

0,19%

36 miesięczna

 

0,20%

 

0,22%

Depozyty terminowe podejmowane przez upływem zadeklarowanego okresu

½ oprocentowania rachunków bieżących w USD

½ oprocentowania rachunków bieżących w EUR

 

Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:

 ·         dla podmiotów instytucjonalnych: 500EUR lub 500USD.

 

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR