Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW.

ważne od 18.10.2022 r.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

“Lokata kusząca” 1 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł)

2,70%

 

“Lokata kusząca” 2 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł)

2,75%

 

“Lokata kusząca” 3 miesięczna:               do 200.000zł

                                                     od 200.000zł

2,80%

2,85%

 

Lokata terminowa 6 miesięczna:              do 200.000 zł

                                                      od 200.000 zł

 

3,00%

3,10%

Lokata terminowa 12 miesięczna:            do 200.000 zł

                                                          od 200.000 zł    

 

3,20%

3,30%

Lokata terminowa 6 miesięczna:              do 200.000zł

   (zakładana do 30.11.2015r.)                  od 200.000zł

 

 

2,00%

2,10%

Lokata terminowa 12 miesięczna:           do 200.000zł

    (zakładana do 30.11.2015r.)                 od 200.000zł

 

2,20%

2,30%

Lokada weekendowa 3 dniowa

50% stopy OverNight

 

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH.

Wyszczególnienie

USD

EUR

 

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Środki na rachunkach bieżących osób fizycznych i przedsiębiorstw   0,00%   0,00%

Lokaty i depozyty

 

 

 

 

1 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

3 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

6 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

12 miesięczna

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

24 miesięczna

 

0,70%

 

0,70%

36 miesięczna

 

0,80%

 

0,80%

Depozyty terminowe podejmowane przez upływem zadeklarowanego okresu

½ oprocentowania rachunków bieżących w USD

½ oprocentowania rachunków bieżących w EUR

 

Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:

 ·         dla podmiotów instytucjonalnych: 500EUR lub 500USD.

 

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR