Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

HOME BANKING

Jest nowoczesnym produktem przeznaczonym do przesyłania i realizacji zleceń składanych z biura lub domu klienta za pośrednictwem komputera, z wykorzystaniem sieci telefonicznej, bez konieczności udawania się do Banku.

Home Banking umożliwia:

► całodobowy dostęp do aktualnych danych: wysokości salda, wolnych środków i obrotów na wszystkich rachunkach klienta w banku,

► składanie zleceń płatniczych, w tym przelewów do Urzędów Skarbowych i płatności ZUS,

► zakładanie depozytów terminowych,

► składanie dyspozycji bankowych takich jak: zastrzeżenie czeków, wydanie opinii bankowej itd.,

►  stały dostęp do informacji o kursach walut,

► korzystanie z poczty elektronicznej do kontaktów z bankiem.

Ze wszystkich funkcji systemu Home Banking można korzystać zarówno w dni robocze jak też w dni wolne od pracy.

 

Główne zalety systemu Home Banking to:

► minimalny czas spędzany w Banku,

►  bezpieczeństwo i poufność - system haseł oraz rejestracja w bazie Banku wszystkich składanych zleceń,

► przesyłane dane są szyfrowane,

► przyjazny sposób prezentacji danych,

► dostęp do danych archiwalnych,

► otwartość systemu - umożliwiająca współpracę systemu z dowolnym programem finansowo-księgowym.

 

Rozszerzeniem Home Banking jest program przelewy, który dziedziczy pełną funkcjonalność również w zakresie bezpieczeństwa jak i możliwości współpracy z systemami finansowo-księgowymi klienta. Umożliwia on przekazanie przelewów do banku przy użyciu dyskietki, za pomocą poczty e-mail, sieci komputerowej, itp. Przesłanie takie jest bezpieczne dzięki szyfrowaniu kluczem RSA. Program przelewy jest aplikacją, instalowaną w siedzibie klienta i ma niewielkie wymagania techniczne bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń.

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR