Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

SMS Banking

 
SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta.
 
Usługa SMS Banking dostępna jest w czterech wersjach komunikatów SMS:
■ Generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Winien lub operacji Ma). Wiadomość taką klient dostaje już w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji.
■ Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta (np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji)
■ Wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.
■ Informacje o ważnych wydarzeniach na rachunku wysyłanych raz dziennie takich jak zbliżający się koniec limitu kredytu, nie wykonanie zlecenie okresowe itp.
 
Jeżeli klient chce otrzymać z banku informacje powinien wysłać do banku SMS:
Nr klienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6
Jeśli komenda i wszystkie parametry są puste to wykonywana jest komenda „R”. .
 
Komendy:
H – zmiana hasła
R – wykaz rachunków
W – wyciąg/historia
O – oprocentowanie rachunku
 
Komenda Opis Przykładowy SMS do banku Odpowiedź z banku
H Zmiana hasła 1313#123456#H#B98765 Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na
noweB98765
R Wykaz
rachunków
1313#123456# Wykaz rachunków klienta 1313
Dekret + saldo
    1313#123456#R Wykaz rachunków klienta 1313
Dekret + saldo
    1313#123456#R#ROR Wykaz rachunków klienta 1313, których
nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo
W Wyciąg/
historia
1313#123456#W (jeśli klient ma jeden rachunek)
Historia rachunku klienta 1313 - domyślnie
5 ostatnich operacji
    1313#123456#W#3 (jeśli klient ma jeden rachunek)
Historia rachunku klienta 1313 - 3 ostatnie
operacje
    1313#123456#W#ROR1 Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta
1313 - domyślnie 5 ostatnich operacji
    1313#123456#W#ROR1#2 Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta
1313 - 2 ostatnie operacje
    1313#123456#W#2002.01.01
#2002.01.31
(jeśli klient ma jeden rachunek)
Historia rachunku klienta 1313 od dnia
2002.01.01 do dnia 2002.01.01
    1313#123456#W#ROR1#2002.01.
01#2002.01.31
Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta
1313 od dnia 2002.01.01 do 2002.01.31
O Oprocentowanie
rachunku
1313#123456#O (jeśli klient ma jeden rachunek)
Oprocentowanie rachunku klienta 1313
    1313#123456#O#ROR1 Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1
klienta 1313

 

Usługa SMS Banking jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z SMS Banking, należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę.

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR