Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

KREDYT "DOBRA INWESTYCJA"

promocja trwa od 10.02.2017 roku

Przeznaczenie kredytu:

Przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych w rolnictwie

Kto może uzyskać kredyt?

Osoby prowadzące działalność Rolniczą

Wysokość kredytu:

Uzależniona od oceny zdolności kredytowej

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

Okres kredytowania wynosi do 15 lat

Spłata kredytu i odsetek:

 ♦ spłata odsetek dokonywana jest miesięcznie

 ♦ spłata raty dokonywana jest miesięcznie lub kwartalnie

Oprocentowanie kredytu:

Kredyt oprocentowany jest według stałej zmiennej: 1M Wibor + 2,5p.p.

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt, oraz dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodu. 

 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE 

 

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR