Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Zastrzeganie dokumentów tożsamości


Bank Spółdzielczy w Hajnówce uczestniczy w międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE prowadzonym przez Związek Banków Polskich.
System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości, ograniczając możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
Zarówno Klienci jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.
 W dowolnej placówce Naszego Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:...

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
sprzedaż, sprzedam, działka na sprzedaż