Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Bank Spółdzielczy w Hajnówce otwiera i prowadzi następujące rodzaje rozliczeniowych rachunków bankowych:

 •  rachunki bieżące             
 •  rachunki pomocnicze

 Rachunki bieżące i pomocnicze przeznaczone są dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

 Posiadanie Rachunku w naszym Banku to same korzyści, a mianowicie: 

 • kompleksowa obsługa finansowa
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • możliwość korzystania z systemu INTERNET BANKING
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • pełna obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
 • lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
 • karty płatnicze Visa Business
 • możliwość telefonicznego udzielania informacji o saldzie rachunków bankowych

Za czynności związane z obsługą rachunku - pobierane są zgodnie z taryfa prowizji i opłat

Istnieje możliwość przeniesienia rachunku z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Hajnówce. Wystarczy tylko złożyć w naszym Banku dyspozycję przeniesienia rachunku, a wszelkie formalności załatwiamy za klienta.

Stopka

 • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR