Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA ROLNIKÓW

obowiązuje od dnia 01.02.2022 r.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie

stałe

UNILOKATA 6 miesięczna

do 20.000zł

od 20.000zł

 

1,00%

1,10%

Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu

½ stopy procentowej środków płatnych na każde żądanie

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR