Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

  • -

Warunkiem uzyskania karty płatniczej jest posiadanie rachunku w naszym Banku

Karta płatnicza:

- brak konieczności noszenia przy sobie gotówki

- pełne bezpieczeństwo

- pełna kontrola środków zgromadzonych na rachunku 

- daje możliwość transakcji bezgotówkowych do limitu salda

- wypłaty gotówki w bankomatach do 2 000 zł dziennie

- bezprowizyjne wypłaty w bankomatach:

             ♦ Bank Spółdzielczy w Hajnówce,

             ♦ Spółdzielcza Grupa Bankowa,

             ♦ Bank Polskiej Spółdzielczości

             ♦  Planet cash4you

             ♦ Bank Gospodarki Żywieniowej

W razie utraty karty należy dzwonić pod numer telefonu: 828 828 828

Stopka

  • -

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR